Luftvejsgener og øreproblemer

Der refereres ind imellem til en norsk undersøgelse fra 2003, hvor man påviste en sammenhæng mellem babysvømning og luftvejsgener. Ud af 2.862 skolebørn havde 7,5 pct. gentagne luftvejsgener, mens der var 12,3 pct. af de børn, som havde gået til babysvømning, der havde gentagne luftvejsgener. Der var altså en overrepræsentation af luftvejsgener blandt børn, der havde været ‘udsat for’ babysvømning. Lignende iagttagelser har man gjort blandt livreddere og elitesvømmere og problemet tilskrives chlor-doseringen.

Offentlige danske svømmehaller skal have styr på chlordoseringen (de måler aktivt og bundet chlor flere gange manuelt dagligt og doserer automatisk efter behov), mens private pools og badebassiner ofte har en langt højere chlorkoncentration. Er bassinet udendørs er risikoen mindst, men her er temperaturen næppe behagelig..

Jubii’s debatforum kørte engang en afstemning om sammenhængen mellem øreporoblemer og babysvømning, men uden at tegne noget entydigt billede. Måske bare, at en procentdel af alle børn oplever øreproblemer. Til forskel fra allergi, astma og astmatisk brochitis skyldes øreproblemerne nok mest forurenet vand eller manglende tørring (gæt!). I så fald kunne man forvente en omvendt proportionalitet mellem luftvejsgener og øreproblemer..

Konklusion: Find en offentlig svømmehal med gode faciliteter, og smør så med creme efter en tur i bassinet. Så kan huden sagtens tåle det. Og tør ørerne grundigt eventuelt med vatpinde.